Влада Србије усвојила нове стратегије

Влада Србије усвојила нове стратегије

Влада Републике Србије на јучершњој седници усвојила је Стратегију о економским миграцијама Републике Србије за период 2021–2027. године и тиме успостави што ефикаснију превенцију даљег одласка грађана у иностранство и подстакне повратак стручњака из дијаспоре, као и да створи пословни и привредни амбијент за долазак страних експерата.

На седници је усвојена Стратегија паметне специјализације у Републици Србији за период 2020–2027. године, као стратешки приступ економском развоју, кроз циљану подршку истраживачким, развојним и иновационим активностима.

Комбинујући индустријске, образовне и иновационе политике, засноване на знању, са фокусом на сопствене снаге и компаративне предности, земље или региони идентификују и бирају одређен број приоритетних привредних области за инвестирање.

Влада је , како се наводи у саопштењу, усвојила и Стратегију развоја дигиталних вештина за период од 2020. до 2024. године, којом се на целовит начин уређује та област, како би се искористио потенцијал савремених информационо-комуникационих технологија, са циљем подизања квалитета живота грађана, постизања веће запослености и ефикаснијег рада.

Црква Свете Тројице и стара школа у Церовцу код Смедерeвске Паланке, који чине комплекс народног градитељства из прве половине XIX века, одлуком Владе проглашени су за споменик културе.