Forum žena Gradskog odbora Požarevac Socijalističke partije Srbije organizovao je tribinu pod nazivom “Štitasta žlezda kao sve češći zdravstveni problem”. Tribinu je vodila dr Mirjana Plemić, hirurg, odbornica i članica Predsedništva FOŽ GO SPS.

Na početku tribine mnogobrojnim posetiocima ovog skupa obratila se dr Jasmina Nikolić, predsednica Foruma žena GO SPS Požarevac.

Na tribini dr Mirjana Plemić je govorila o porastu ovog oboljenja i ukazala na simptome koji se mogu javiti u raznim fazama ovog oboljenja.

Štitna žlezda (štitasta) je najveća endokrina žlezda u našem organizmu. Ona ima oblik leptira i smeštena je na prednjoj strani vrata, ispred dušnika, između krikoidne hrskavice i suprasternalne jame. Štitasta žlezda stvara i sekretuje hormone tiroksin (T4) i tironin (T3), koji regulišu metabolizam svih ostalih tkiva u telu. Parafolikularne ili C ćelije štitaste žlezde luče hormon kalcitonin, koji učestvuje u homeostazi kalcijuma u organizmu. Svaka ćelija i tkivo u našem organizmu zavise od hormona koje proizvodi štitasta žlezda. Ovi hormoni utiču na rast i sazrevanje, povećavaju bazalnu potrošnju kiseonika i stvaranje toplote, povećavaju sintezu proteina, povećavaju minutni volumen srca, ubrzavaju razgradnju masti i smanjuju njihovu količinu u telu. Hormoni štitaste žlezde imaju ključnu ulogu u razvoju nervnog sistema, podstiču budnost, povećavaju osetljivost na različite stimulanse, utiču na osećaj gladi, pamćenje i sposobnost učenja, kao i na normalan emocionalni tonus. Takođe, imaju važnu reproduktivnu ulogu kod muškarca i žena i na održavanje normalne trudnoće. Utiču na rast i razvoj mozga u fetalnom periodu i tokom prvih godina života. Nedostatak ovih hormona u periodu trudnoće može da dovede do mentalne zaostalosti deteta.

Najčešći oblici bolesti štitne žlezde su hipotireoza, kada ona proizvodi nedovoljno hormona, kao i hipertireoza koju karakteriše preveliko lučenje hormona. Najčešći uzrok nedovoljnog lučenja hormona štitne žlezde je autoimuna bolest Hašimotov sindrom koja se potvrđuje testiranjem antitela tiroidne peroksidaze TPO i tireoglobulina Tg. Pri sumnji na hipotireozu obavlja se merenje nivoa TSH i slobodnog tiroksina u krvi FT4. Pored autoimunog procesa i nedovoljan unos joda putem hrane može uzrokovati hipotireozu.

Hipertireoza je stanje pojačane funkcije štitne žlezde kada dolazi do prekomernog stvaranja hormona štitne žlezde koje je relativno često u žena između 20. i 50. godine života, a u poslednje vreme se sve češće javlja i kod muškaraca. Najčešće je posledica autoimunog procesa tokom kojeg telo ne prepoznaje štitnu žlezdu kao svoju strukturu pa proizvodi antitela protiv nje s posledicom njene prekomerne stimulacije.

Nakon tribine  dr Plemić  je građanima odgovarala na pitanja iz ove oblasti medicine, kao i iz drugih. Medicinska sestra i članica Foruma žena Predsedništva GO SPS Ana Janković Nenadić je  mnogobrojnim zainterosovanim građanima koji su prisustvovali ovoj tribini merila pritisak.

Ciljevi Socijalističkog foruma žena su: ostvarenje demokratije na ravnopravnosti polova, prava žena sastavni su , nedeljivi i integralni deo ljudskih prava, ravnopravno učešće i zastupljenost žena u političkom odlučivanju, privredi, kulturi i nauci, ukidanje svih oblika diskriminacije i nejednakog postupanja prema ženama u zakonodavstvu i praksi, promovisanje ravnopravnosti na svim područjima života ostvarenjem prava na razvoj, kreativnost i inventivnost, – podsticanje „kulture mira“ i uzajamnog poštovanja, podsticanje ravnomerne zastupljenosti žena i muškaraca u procesima političkog odlučivanja u SPS i institucijama vlasti, poštovanje načela otvorenosti, odgovornosti i delotvornosti, – unapređenje ekonomske sigurnosti, samostalnosti i blagostanja žena, ostvarivanje prava na rad i jednako vrednovanje rada, – uočavanje specifičnosti efekata globalizacije i ostvarenosti tržišta na ekonomska, radna i socijalna prava žena, usklađivanje profesionalnih, porodičnih i društvenih obaveza žena i muškaraca, ostvarivanje svih vidova pravne i socijalne zaštite, – izgradnja programa za umanjenje siromaštva i socijalne isključenosti; ostvarenje adekvatne i pune zdravstvene zaštite žena, dece i porodice i sl; – ostvarivanje međunarodnih standarda u razvoju društvenih odnosa i odnosa među polovima