Влада Србије усвојила је Стратегију развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029. године са Акционим планом, чији је нацрт предложило Министарство културе и информисања.

У саопштењу Министарства културе наводи се да је усвајање Стратегије од изузетног значаја за културу Србије, имајући у виду да Србија никада у историји није имала стратешки документ који уређује циљеве и приоритете развоја у области културе.

Усвајање Стратегије је од изузетног значаја за културу Србије, имајући у виду да Србија никада у историји није имала стратешки документ који уређује циљеве и приоритете развоја у области културе. каже из Министраства културе.

Стратегијом се плански и систематски регулише јавни интерес у области културе и одређују стратешки приоритети развоја културе у наведеном десетогодишњем периоду.

Документ садржи опредељења Републике Србије и дефинише општи државни и национални интерес у култури.

Стратегијом се дефинише српско културно језгро и српски културни простор који не подразумева само територију државе Србије, већ и простор на коме је српски народ током историје оставио трагове материјалне и нематеријалне културне баштине и самим тим се српски културни простор преклапа са другим просторима.

Акциони план, као саставни део Стратегије, предвиђа начин остваривања циљева, који обухватају: промишљену законодавну активност и одговорну кадровску политику; затим опредељеност за заштиту и неговање националне културе; заштиту културних права националних мањина и других осетљивих друштвених група и унапређење узајамног разумевања.

Акциони план подразумева широку доступност културе и равноправно учешће у културном животу; развој културних потреба грађана, посебно деце и младих, нарочито путем медија; заштиту и вредновање културног наслеђа као необновљиве и јединствене заоставштине, подстицање и промовисање уметничког стваралаштва као слободног израза људског духа; као и активно учешће у међународној културној размени и доприношење угледу земље у свету; савремене моделе финансирања и схватање културе и као значајног привредног потенцијала.

Министарство културе и информисања очекује да ће Стратегија у најскоријем року бити усвојена и у Скупштини Републике Србије.